Posts tagged ‘ratatesti’

Syksyn 2015 rata- ja maastotestit

Syksyn 2015 rata- ja maastotestit käynnistyivät viikolla 35. Ratatesteihin osallistuminen on jatkossakin edellytys Suunnistusliiton aikuisten ja nuorten valmennusryhmiin sekä urheiluakatemioiden valmennusryhmiin valinnalle, mutta testeihin osallistuminen on suositeltavaa myös muille tavoitteellisille urheilijoille. Ratatesteistä poisjäänti edellyttää liiton valmennusryhmiin pyrkiviltä lääkärintodistusta tai muuta perusteltua syytä.

Testiajankohdat ja -paikat, valintakriteerit ym. löytyvät Suunnistusliiton sivuilta.